program details


कार्यक्रम खुल्ला मञ्च

जो कोहि व्यत्तिः जो सँग छुट्टै कथा छ, जो सँग छुट्टै प्रतिभा छ, अर्थात जो कुनै समस्यामा पिल्सीएको छ