Browsing: पूर्विय यौन शिक्षा

पूर्विय यौन शिक्षा

पूर्विय यौन शिक्षा

(पूर्वीय यौनशिक्षा-११) यौनशिक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कामसूत्रकार वात्स्यायनले विभिन्न देशका स्त्रीको यौनप्रवृत्ति वा व्यवहारको…