गैडाकोट नगरपालिकाको ७ शीर्षकका अनुमानित राजश्व चैत्र मसान्तमै संकलन/सवैभन्दा बढि ढुँगा गिटीबाट

0

डोलराज रानाभाट, २८ जेठ, गैडाकोट । गैडाकोट नगरपालिकाले ७ वटा शिर्षकका राजश्वको वार्षिक लक्ष्य चैत्र मसान्तमै भेट्टाउन सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत्रमसान्त सम्म नगरपालिकाले अनुमानित गरेको वार्षिक आय पुरा गरेरपनि बढी राजश्व संकलन गरेको छ । चैत्र मसान्तमै लक्ष्य भेटिएको राजश्व शीर्षकमा भूमिकर तथा मालपोत रहेको छ जसको वार्षिक अनुमानित आय ५० हजार भएकोमा चैत्र मासन्तसम्म १ लाख ५९ हजार ९ सय ९६ रुपैया संकलन भएको छ ।

त्यस्तै घरवहाल करमा २० लाख रुपैया अनुमान गरिएकोमा ३२ लाख २४ हजार ५ सय ३६ रुपैया चैत्रमसान्तमै संकलन भएको छ । अन्य सेवा शुल्क तथा विक्रि शीर्षकको ढुंगा गिटी तथा सरसफाइबाट ६४ लाख अनुमान गरिएकोमा २ करोड ४५ लाख ९ हजार १ सय ९० रुपैया राजश्व चैत्र मसान्तमै उठेको छ । त्यस्तै व्यवसाय रजिष्टे«शन दस्तुरमा १५ लाख रुपैया अनुमान गरिएकोमा १८ लाख ५४ हजार १ सय ४० रुपैया राजश्व चैत्र मसान्तमै संकलन भएको छ ।

अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क शीर्षकमा १ लाख अनुमान गरिएकोमा ४ लाख ४३ हजार ७ सय ५८ रुपैया राजश्व संकलन भएको छ भने नक्सापास दस्तुर शीर्षकमा ९० लाख अनुमान गरिएकोमा ९३ लाख ७६ हजार ३ सय ६५ रुपैया राजश्व संकलन भएको छ । अन्य दस्तुर शीर्षकमा पनि १ लाख अनुमान गरिएकोमा ३ लाख ४० हजार ३ सय ६३ रुपैया राजश्व संकलन भएको छ ।

लक्ष्य भेट् वाँकी राजश्वका शीर्षकहरु

त्यस्तै एकीकृत सम्पति करमा अनुमानित ८० लाख रुपैयामा ७७ लाख ९० हजार २२५ रुपैया संकलन भएको छ । वहाल विटौरी करमा ५ लाख अनुमानतिमा ८५ हजार ९९० रुपैया संकलन भएको छ ।

विज्ञापन करमा २ लाख अनुमान गरिएकोमा १ लाख ८१ हजार ५००, सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट ५ लाख रुपैया अनुमान गरिएकोमा ४ लाख १ सय १५ रुपैया, सिफारिस दस्तुरमा ८० लाख अनुमान गरिएकोमा ७४  लाख ९३ हजार २ सय ८६, व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुरमा १ लाख ५० हजार अनुमान गरिएकोमा १ लाख १ हजार ७ सय ३०, नाता प्रमाणित दस्तुरमा ९ लाख अनुमान गरिएकोमा ७ लाख ४ हजार ६ सय ३४ रुपैया र अन्य राजश्व शीर्षकमा १ लाख अनुमान गरिएकोमा ७२ हजार रुपैया राजश्व चैत्र मसान्तसम्मा  संकलन भएको छ ।

तीन शीर्षकमा राजश्व रकम शून्य

गैडाकोट नगरपालिकाको तीन वटा शीर्षकमा उठ्नुपर्ने रकम भने शून्य छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म तीन वटा शीर्षकमा राजश्व संकलननै भएको छैन । सवारी साधन करमा २ लाख रुपैया अनुमान गरेपनि चैत्रसम्म प्रगति शून्य छ भने अन्य मनोरन्जन करमा पनि २ लाख रुपैया अनुमान गरेपनि शून्य प्रगति छ ।

त्यस्तै परीक्षा शुल्कमा १ लाख रुपैया अनुमान गरिएकोमा कुनै रकम राजश्व संकलन भएको छैन भने चैत्र मसान्त सम्मको प्रतिवेदन हेर्दा विद्युत सेवा शुल्कमा ४ लाख रुपैया संकलन लक्ष्य लिइएकोमा ३ सय १० रुपैया मात्रै संकलन भएको छ ।

Share.

Leave A Reply