podcast details

न्यायिक डबली


न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियानको रुपमा रहेको न्यायिक डबली कार्यक्रमको सहयोगी संस्था गैँडाकोट नगरपालिका हो ।


EPISODES