गैंडाकोट नगरद्धारा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन

0

डोलराज रानाभाट,गैंडाकोट, २३ भाद्र । गैंडाकोट नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्न सफल भएको छ । आन्तरिक राजश्वमा नगरपालिकाले आफ्नो लक्ष्य भेट्टाए पनि बढी राजश्व संकलन गर्न सफल भएको हो । गत आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजश्व संकलनमा नगरपालिकाले रु. ३ करोड ८४ लाख ४६ हजार राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा ६ करोड ९८ लाख ७३ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणमा देखिएको छ ।

लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलनमा सहयोग पु¥याउने मुख्य शीर्षकहरुमा अन्य सेवाशुल्क तथा बिक्रिबाट ६४ लाख अनुमान गरिएपनि सबैभन्दा धेरै चौगुणा बढी २ करोड ७० लाख ७९ हजार रुपैया संकलन गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै एकीकृत सम्पत्ति करबाट ८० लाख अनुमान गरिएकामा लक्ष्य भन्दाबढी १ करोड ४९ हजार, नक्सापास दस्तुर शीर्षकबाट ९० लाख अनुमान गरिएकामा लक्ष्यभन्दा बढी १ करोड १९ लाख १३ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

यस्तै गैंडाकोट नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ९ लाख ४३ हजार बेरुजु असुल गर्न सफल भएको छ जहाँ १ लाख मात्रै असुल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । अन्य शीर्षकहरुमा भूमिकर मालपोतबाट ५० हजार अनुमान गरिएकामा १ लाख ८४ हजार, घरबहाल करमा २० लाख अनुमान गरिएकामा त्यसको दोब्बर ४२ लाख ३८ हजार, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट १५ लाख अनुमान गरिएकोमा २२ लाख ३८ हजार, सिफारिस दस्तुरबाट ८० लाख अनुमान गरिएकोमा ९८ लाख ७४ हजार राजश्व संकलन गर्न नगरपालिका सफल भएको छ ।
७ वटा शीर्षकबाट भने लक्ष्य भेटाउन असफल भएको छ । जसमा बहाल बिटौरी कर रहेको छ जसबाट ५ लाख लक्ष्य राखिएकामा ८५ हजार ९९० रुपैया मात्र संकलन भएको छ । विज्ञापन करबाट २ लाख अनुमान गरिएपनि १ लाख ८ हजार, विद्युत् सेवा शुल्कबाट ४ लाख लक्ष्य राखिए पनि जम्मा ३१० रुपैयाँ, व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुरबाट १ लाख ५० हजार लक्ष्य राखिए पनि १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । त्यस्तै शून्य प्रगति भएका शीर्षकहरुमा सवारी दर्ताबाट २ लाख अन्य मनोरञ्जन करबाट २ लाख र परीक्षा शुल्कबाट १ लाख रहेका छन् । जसबाट कत्ति पनि राजश्व संकलन भएको छैन ।
यसमा नगद मौज्दात र राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकमलाई समावेश गरिएको छैन । जसमा ८ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ गत वर्षको नगद मौज्दात प्रस्ताव गरिएको छ भने यथार्थमा ८ करोड २९ लाख ९६ हजार रहेको छ । त्यस्तै राजश्व बाँडफाडमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर शीर्षकबाट ३ करोड २२ लाख ७१ हजार राजश्व प्राप्त गरेको छ भने प्रदेशबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडअन्तर्गत सवारी साधन करमा ८८ लाख १३ हजार प्रस्ताव गरिएकामा ५० लाख ४३ हजार मात्र राजश्व प्राप्त गरेको छ भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडअन्तर्गत ९ करोड ९४ लाख ६२ हजार अनुमान गरिएपनि ८ करोड १४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ ।

Share.

Leave A Reply